X-Lap

Mi az óember?

Az emberi szellem eredendően romlott a Biblia szerint, mivel az emberek eredendően bűnös állapotban születnek meg, azaz újjá kell születniük. Ennek a Szentírás szerint egyetlen módja van, mégpedig az, ha elfogadja azaz elhiszi az ember, hogy Jézus Krisztus magára vette az összes ember bűnét, tehát engesztelő áldozatul halt meg a kereszten.
Tehát a fogantatás pillanatától kezdve bűnös az ember, mivel Ádámtól örököltük a halott szellemünket. Ez azonban nem azonos a személyes bűnnel, melyeket az emberek elkövetnek később, életük során. Mivel az ember szelleme a létének forrása, ezrét addig nem kaphatja meg az örök élet ígéretét, amíg bűnös. Újjá kell születnie ahhoz, hogy a szelleme örök életet nyerjen.
Az ember újjászületés utáni énjét új-embernek nevezi a Biblia. Viszont a továbbiakban is része marad az óember, de ebben az állapotban már hatalmában áll uralkodni felette és megfeszíteni azt. Tulajdonképpen az élet során az ember legfőbb feladata az, hogy nap mint nap legyőzze a romlott énjét, ezért cserébe pedig üdvözül, és örök életet nyer.